• Kontakt

Allmänna frågor

Fyll i vårt formulär och låt oss veta vad du tycker om vårt Blåa Hus. Ideér, tankar kring vad som kan utveckla huset och dess trädgård.

Din Hjälp

Det är kanske så att du skulle
vilja vara med och hjälpa till med
vårt ”Blåa Hus”? Det kan vara som styrelsemedlem, resursperson där
du bland annat kan hjälpa till med
vår trädgård. Är du intresserad, så anmäl ditt intresse till Olle Thulin
på telefon 0734-143683.

Uthyrning

Vill Du/Ni hyra ”Blå huset” kontaktar ni  oss på telefon
0768-942835

Trädgårdsfrågor
 

Sommarcafé

Har ni frågor kring angående sommarcafét under öppettiden
så ringern ni på telefon:
0734-143683.